• குறியீட்டு-பற்றி எங்களுக்கு 01

நாங்கள் யார்? நாம் எப்போதும் மக்கள் எங்கும் அவர்களின் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வழி புரட்சியை. கஷூழோ Runmao Tableware கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின், ஃபெங் கவுண்டி கஷூழோ ஜியாங்சு மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள மதிப்பானது அதிக தர சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கேட்டரிங் பொருட்கள் வடிவமைப்பு மற்றும் மொத்த விற்பனை நிறுவனங்கள் அனைத்து வகையான ஒரு தொழில்முறை மேலாண்மை ஆகும்.


பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!