• දර්ශක ගැන-අප-01

අප කවුද? අපි හැම විටම ජනතාව සෑම තැනකම ඔවුන්ගේ ජීවිතය සතුටින් ගත ක්රමයේ විප්ලවීය වෙනසක්. ඉහළ ශ්රේණියේ පාරිසරික ආරක්ෂාව ආහාර නිෂ්පාදන නිර්මාණය හා තොග අලෙවි ආයතන, සියලු වර්ගවල වෘත්තීය කළමනාකරණය වන Feng ප්රාන්ත xuzhou, jiangsu පළාත, පිහිටා Xuzhou Runmao පිඟන් භාණ්ඩ Co., Ltd.,.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!